Systemowe zarządzanie ankietami

Quisque ligulas ipsum, euismod atras vulputate iltricies etri elit. Class aptent taciti sociosqu ad. Quisque ligulas ipsum, euismod atras vulputate iltricies etri elit. Class aptent taciti sociosqu ad
Ankieta
analiza 

Konfiguracja

Umożliwia tworzenie formularzy, skryptów lub zmianę ustawień programu

Tworzenie nowych ankiet jest intuicyjne i nieskomplikowane. Poprzez kreator formularzy użytkownik tworzy kategorie pytań, które będą wykorzystywane w dalszej części budowy ankiet.

Dostępne są tu dwa rodzaje pytań: otwarte, dla których wprowadzono komponent Opis oraz pytania z wcześniej wskazanym zakresem odpowiedzi – komponent Lista rozwijana. Możliwe jest dowolne zmienianie kolejności wcześniej dodanych pytań.

Budowanie samej ankiety odbywa się w pięcioetapowym procesie. Opiera się on na podstawie uprzednio opracowanych formularzy. Kolejne etapy polegają na dodawaniu ogólnych informacji o ankiecie, dostępnych zbiorów pytań, uczestników badania, a także najważniejszej opcji dla opisywanego modułu – powiązań wyników ankiet z odpowiednimi ryzykami

  
opracowanie 

Zarządzanie

Umożliwia dodawanie nowych pytań oraz opracowanie ankiet dedykowanych. Pozwala na edycję istniejącego repozytorium oraz konfigurację nowego badania

W zakładce Moje Ankiety użytkownik widzi badania, w których wziął już udział oraz te, które czekają na wypełnienie. Odpowiedzi udzielone w uzupełnionych już ankietach są dostępne do wglądu dla zainteresowanego.

W zakładce widoczny jest także czas trwania poszczególnych ankiet. Każdy użytkownik może być informowany o konieczności wypełnienia nowej ankiety przez e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.

Proces udzielania odpowiedzi polega na wyborze odpowiedniej opcji z listy rozwijanej lub wpisaniu własnej, jeśli mamy do czynienia z pytaniem otwartym. Dzięki grupowaniu pytań w kategorie uzyskujemy przejrzysty arkusz ankiety. Po zapisaniu naszego wyboru mamy możliwość wydruku udzielonych odpowiedzi.

wyniki

Analiza wyników

Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Najważniejsza część modułu – analiza wyników jest rozbudowana jednocześnie zachowując prostotę działania. Program generuje wykresy na podstawie udzielonych do tej pory odpowiedzi. Do prezentacji wyników można posłużyć się trzema rodzajami wykresów: pionowym, poziomym i kołowym.

Każdy z nich pokazuje ilość odpowiedzi, a także ich procentowy udział. Na tej podstawie, dzięki przypisaniu ryzyk do odpowiednich pytań, możliwe jest blokowanie niektórych odpowiedzi z listy rozwijanej w ocenie ryzyka.

Otrzymane wyniki przedstawione na wykresach można zapisać w postaci pliku Dostępne są 4 formaty plików: dokument PDF, obrazy w formacie JPG oraz PNG, a także w uniwersalnym formacie dwuwymiarowej grafiki wektorowej SVG. Opisywany moduł daje także możliwość wydrukowania wykresu prosto ze strony.