Systemowe zarządzanie ankietami samooceny

e-risk 4.0 realizuje założenie, by system zarządzania ryzykiem uczynić , bardziej funkcjonalnym i maksymalnie prostym w obsłudze. Ta wersja oprogramowania otwiera nowy rozdział w zakresie zarządzania ryzykiem.
samoocena
konfiguracja

Konfiguracja

Umożliwia tworzenie formularzy, skryptów lub zmianę ustawień programu

Opracowanie ankiet samooceny jest intuicyjne i nieskomplikowane. Poprzez kreator formularzy użytkownik tworzy kategorie pytań, które będą wykorzystywane w dalszej części budowy ankiet.

Dostępne są tu dwa rodzaje pytań: otwarte, dla których wprowadzono komponent Opis oraz pytania z wcześniej wskazanym zakresem odpowiedzi – komponent Lista rozwijana. Możliwe jest dowolne zmienianie kolejności wcześniej dodanych pytań.

Budowanie samej ankiety samooceny odbywa się w pięcioetapowym procesie. Opiera się on na podstawie uprzednio opracowanych formularzy.

Kolejne etapy polegają na dodawaniu ogólnych informacji o ankiecie, dostępnych zbiorów pytań, uczestników badania, a także najważniejszej opcji dla opisywanego modułu – powiązań wyników ankiet z odpowiednimi ryzykami.

  
opracowanie pytań

Zarządzanie

Umożliwia dodawanie nowych pytań oraz opracowanie ankiet dedykowanych. Pozwala na edycję istniejącego repozytorium oraz konfigurację nowego badania

Badanie. Użytkownik widzi badania, w których wziął już udział oraz te, które czekają na wypełnienie. Odpowiedzi udzielone w uzupełnionych już ankietach samooceny są dostępne do wglądu dla zainteresowanego.

W zakładce widoczny jest także czas trwania poszczególnych ankiet samooceny. Każdy użytkownik może być informowany o konieczności wypełnienia nowej ankiety przez e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.

Proces udzielania odpowiedzi polega na wyborze odpowiedniej opcji z listy rozwijanej lub wpisaniu własnej, jeśli mamy do czynienia z pytaniem otwartym.

Dzięki grupowaniu pytań w kategorie uzyskujemy przejrzysty arkusz ankiety. Po zapisaniu naszego wyboru mamy możliwość wydruku udzielonych odpowiedzi.

wyniki

Analiza wyników

Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Analiza wyników jest rozbudowana jednocześnie zachowując prostotę działania. Program generuje wykresy na podstawie udzielonych do tej pory odpowiedzi. Do prezentacji wyników można posłużyć się trzema rodzajami wykresów: pionowym, poziomym i kołowym.

Każdy z nich pokazuje ilość odpowiedzi, a także ich procentowy udział. Na tej podstawie, dzięki przypisaniu ryzyk do odpowiednich pytań, możliwe jest blokowanie niektórych odpowiedzi z listy rozwijanej w ocenie ryzyka.

Otrzymane wyniki przedstawione na wykresach można zapisać w postaci pliku Dostępne są 4 formaty plików: dokument PDF, obrazy w formacie JPG oraz PNG, a także w uniwersalnym formacie dwuwymiarowej grafiki wektorowej SVG. Opisywany moduł daje także możliwość wydrukowania wykresu prosto ze strony.