Project Description

 

Wiedza o tym jak budować wartość

Połączenie generatora raportów z możliwością zapisywania gotowych raportów do poszczególnych użytkowników pozwala decydować kto i jakie dane może pobierać z systemu. Ta unikalna funkcjonalność personalizuje zakres informacji zarządczej.

Moduł pozwala na swobodne zaprojektowanie dowolnego raportu w oparciu o dane gromadzone w systemie, czy to w postaci tabelarycznej czy graficznej. Szablony raportów wynikają z metodyki zarządzania ryzykiem można więc w łatwy sposób przenieść do oprogramowania.

Zaprojektowane w generatorze raporty można załączać do programu i przypisywać do wskazanych użytkowników. Łatwy interfejs użytkownika pozwala  w kilka sekund pobrać dane i wyeksportować poza system w dowolnym formacie.

raporty
raport 2

Zarządzanie

Umożliwia dodawanie nowych kategorii raportów oraz zbudowanie warunków dostępu do wyników raportu.
Pozwala na edycję istniejącego repozytorium oraz konfigurację nowych raportów

Gromadzenie danych  i ich zestawianie stanowi istotny element w procesie doskonalenia oraz realizacji kolejnych etapów zarządzania ryzykiem.

Analiza profilu ryzyka na jakie narażona jest organizacja jest m.in. dokonywana w oparciu o dane z raportów spersonalizowanych.

Rejestrowanie i gromadzenie danych w raportach pozwala podejmować działania usprawniające funkcjonowanie organizacji, a w efekcie minimalizowanie strat z tytułu materializacji ryzyka operacyjnego.

raport 1

Analiza wyników

Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Moduł pozwalana skonfigurowanie odpowiednich raportów spersonalizowanych do potrzeb klienta. Moduł może funkcjonować jako niezależny, ale istnieje również możliwość powiązania go z istniejącą metodyką zarządzania ryzykiem. Pozwala to wielokrotnie wykorzystać informacje raz zgromadzone w systemie.

Moduł 'raporty’  bazuje na tych samych uprawnieniach i użytkownikach co inne moduły.  Każdy z użytkowników mających dostęp do tego modułu w zależności od nadanych uprawnień może samodzielnie opracować raport, który znajdzie się we wspólnym repozytorium raportów. W jednym miejscu dostępny jest również panel prezentujący zakres wykorzystywanych raportów.