Innowacyjna edukacja

Bezpłatny dostęp do aplikacji i szkoleń,możliwość kierowania studentów na staż, profesjonalna dydaktyka i praktyka.

edukacja

Zakres udzielanej licencji:

 • bardzo korzystne warunki finansowe
 • licencja dla całej uczelni, wydziału lub katedry/instytutu
 • licencja na e-risk dla dowolnej liczby użytkowników
 • serwerowa licencja dla e-risk dla określonej liczby lub bez limitu użytkowników
 • możliwość instalacji na komputerach domowych pracowników i studentów

 Szkolenia i wsparcie:

 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania przez specjalistę IT
 • implementacja dowolnej metodyki zarządzania ryzykiem i zaprojektowanie formularzy
 • szkolenia dla pracowników i studentów oraz administratorów
 • konsultacje w zakresie planowania i analizy ryzyka, prezentacji i interpretacji wyników
 • dostęp on-line do systemu wsparcia technicznego
 • pełny serwis pogwarancyjny, w tym utrzymanie oprogramowania, rozwój i ewentualne dalsze modyfikacje wynikające ze zmian przepisów oraz pojawiających się z czasem potrzeb i zmian, np. w technologii bazowej

Wspomaganie badań i dydaktyki:

 • narzędzie do zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem organizacją
 • wsparcie dla programów edukacyjnych zarówno w części wykładowej jak i warsztatowo-ćwiczeniowej
 • materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • nieodpłatne webinaria z obsługi i zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia e-risk

 Dlaczego e-risk?

 • najczęściej wykorzystywane narzędzie do oceny i analizy ryzyka oraz wspierania edukacji w zakresie zarządzania organizacją
 • współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi, w tym z Politechniką Poznańska, Wyższą Szkołą Finansów i Administracji w Gdańsku, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Akademią Rolniczą w Poznaniu

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi współpracy w powyższym zakresie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.